Szolgáltatásaink

/Szolgáltatásaink
Szolgáltatásaink 2021-01-04T17:08:37+00:00

Környezetvédelem

 • Környezetvédelmi engedélyezési dokumentációk (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, vízjogi engedélyezés) elkészítése, környezetvédelmi engedélyek meghosszabbítása, az engedélyezés teljes körű lebonyolítása az engedélyek kiadásáig
 • Környezeti hatástanulmány, egységes környezethasználati engedélykérelem, környezeti felülvizsgálat, előzetes vizsgálati dokumentációk összeállítása
 • Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése, lebonyolítása
 • Komplex környezetvédelmi megbízotti szolgáltatások
 • Környezetvédelmi tanácsadás
 • Éves, illetve negyedéves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése a hatóságok felé
 • Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása
 • Környezetvédelmi szabályzatok elkészítése
 • KIR belső audit megtartása

1995. évi LIII. törvény 108. § (1) szerint: A Kormány által jogszabályban meghatározott környezethasználatok esetében – a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása érdekében – a környezethasználónak megfelelő szakismerettel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni, megbízni.

Munkavédelem

 • Munkakörnyezeti mérések elvégzése
 • Munkavédelmi Hatóság előtt szakmai képviselet
 • Kapcsolattartás, együttműködés a Foglalkozás- egészségügyi szolgálattal
 • Üzemi balesetek kivizsgálása, dokumentálása, Társadalombiztosítási kifizetőhely felé
 • Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása a Munkavédelmi hatóság és a Társadalombiztosítási kifizetőhely felé
 • Előzetes (új belépők), időszakos és soron kívüli oktatások megtartása
 • Munkaterületek munkavédelmi bejárása, időszakos és célellenőrzések lebonyolítása
 • Kockázatértékelések (munkabiztonsági, kémiai, biológiai, pszichoszocális, optikai) elkészítése
 • Szabályzatok, utasítások elkészítése, aktualizálása, frissítése
 • Munkavédelmi üzembe helyezés előtti felmérés

Az 1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről (Mvt.) és az 5/1993. (XII.26.) MüM végrehajtási rendelete (Vhr.) 2. sz. melléklete a cég tevékenységének veszélyességi besorolása (I,II,III kategória) és a munkavállalói létszám (a,b,c,d,e kategória) alapján meghatározott időkeretekben minden kis, közepes és nagy cég számára kötelező a munkabiztonsági szakember foglalkoztatása.

Energetikai szakreferens

2016. december 21. napján az Energiahatékonysági törvény a „17/B. Az energetikai szakreferens” alcímmel, az Energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló rendelet pedig az „5/A. Az energetikai szakreferens” alcímmel egészült ki. A kiegészítések értelmében az érintett vállalkozásoknak energetikai szakreferenst kell alkalmazniuk.

Az energetikai szakreferens feladata, hogy elősegítse a nagyobb energiafogyasztású vállalkozások energia hatékony működését az alábbi tevékenységek ellátásával:

a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz az energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

b) javaslatokat fogalmaz meg energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

c) gondoskodik az energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia-megtakarítási eredmények kimutatásáról,

d) havi jelentést készít tevékenységéről, illetve a vállalkozás tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

e) összefoglaló éves jelentést készít a havi jelentések alapján a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia-megtakarítási eredményekről a tárgyévet követő év május 15-ig,

f) ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatosan hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

A szakértőket azon vállalatok kötelesek igénybe venni, akiknél a tárgyévet megelőző

3 évben az éves energiafelhasználás átlaga meghaladja a:

 • 400 000 kWh villamos energiát, vagy
 • 100 000 m3 földgázt, vagy
 • 3 400 GJ hőmennyiséget

Épületgépészeti és egyéb szolgáltatások

Vállaljuk cégünk által kivitelezett rendszerek üzemeletetését folyamatos, és ügyeleti jelenléttel, egyedi megállapodás alapján.

A rendszerek karbantartásán felül a berendezések karbantartását szakcégek bevonásával összehangoljuk, hogy a Megrendelőnek csak egy céggel kelljen kapcsolatot tartani.

Megrendelőink közül egyre többen gondolnak arra, hogy az épületük energiaellátását megújuló energiával oldják meg, ezért energiahetékony rendszerek tervezésében, kivitelezésében is tudunk segítséget nyújtani.